Creating Architecture on a sustainable way.

Deze site gaat over mij en mijn projecten; Guillaume van der Maas. een bouwkundige student.

De site is nog in aanbouw.